2017 travanj 12 Politička platforma

Politička platforma

Politička platforma

Premda je u tome smislu nadstranački politički projekt, GLAS je akcijski otvoren, s jakim koalicijskim kapacitetom, osobito kada je riječ o umrežavanju lokalnih i regionalnih udruga i organizacija. GLAS nije i neće biti povezan ni sa gospodarskim središtima moći upravo stoga da pri konstituciji građanske liste ostane posve samostalan i zajamči odvajanje političkih od partikularnih interesa.

Pretpostavka je, gotovo već uočena činjenica, da su se postojeće političke stranke kompromitirale zbog izvitoperene partitokratske moći, nepotizma i uskoga strančarenja i da stoga pojava neovisne liste građana ima blagotvorni učinak na lokalnu demokraciju i nudi građanima sasvim novu, neovisnu političku snagu. To se prije svega treba ogledati u sastavu liste za predstavničko tijelo kao i u načinu promidžbe i predstavljanja kandidata te u najavi načina upravljanja gradom.

GLAS će o sastavu liste za lokalne izbore odlučiti na temelju savjetovanja i najširega mogućeg suglasja onih koji prihvate ideju ujedinjenoga građanskoga nastupa na lokalnim izborima 2017. O svim drugim pitanjima mogućega formalnoga i institucijskoga uspostavljanja GLAS-a nakon ove faze političkoga akcijskog projekta, odlučit će se također konsenzualno, ali nakon lokalnih izbora.