2017 travanj 12 Politički ciljevi GLAS-a

Politički ciljevi GLAS-a

Politički ciljevi GLAS-a

Temeljni je cilj javnim nastupima pridobiti pozornost, artikulirati građanske interese i pobijediti na lokalnim izborima 2017. godine, što znači osvojiti većinu u predstavničkome tijelu i na neposrednim izborima za gradonačelnika. GLAS, za sada, razmatrajući ankete o preferencijama građana Varaždina, ne donosi još odluku o mogućim koalicijskim partnerima, osim načelne potpore suradnji sa udrugama civilnoga društva. Moguće povezivanje s nekom od postojećih stranaka na lokalnoj razini treba biti uvjerljivo poduprto zajedničkim interesom u promicanju ideja i projekata koji će biti izvan i iznad stranačkih političkih ideologija.

Međutim, GLAS smatra da treba razobličiti i razjediniti postojeće koalicije, osobito vladajuću koaliciju u gradu kao eklatantan primjer interesne sinergije kojoj je jedini cilj zadržati status quo. U tu svrhu, GLAS će svoje kritičke političke aktivnosti usmjeriti upravo prema katastrofalnim rezultatima postojeće vladajuće koalicije. Mi poručujemo da za loše vođenje grada nisu bile niti jesu odgovorne državne vlasti nego isključivo interesna sprega HNS-a i SDP-a koja je upravljala gradom i županijom šest godina.

To se osobito odnosi na nesposobnost i nespremnost gradske vlasti da iskoristi ponuđene mogućnosti korištenja državnih i europskih sredstava. Varaždin je potpuno podinvestiran što se tiče EU fondova, projekti nisu dobro pripremljeni i nema suradnje sa institucijama i gospodarstvom na području grada. Nadalje, gradska vlast nije zadržala poslovnu investicijsku klimu i imidž poduzetničke sredine kojom se Varaždin mogao pohvaliti od 2003-2010. godine. Naposljetku, gradska vlast nije uspjela zadržati ekonomski najvažniji resurs – obrazovane mlade ljude. S druge pak strane ni ostalim dobnim kategorijama nisu stvorene pretpostavke za životni standard koji jamči relativno ugodan život.

GLAS će, uz kritiku vladajućih stranaka, uspostaviti prijateljske odnose sa ostalim strankama, listama, pojedincima i udrugama za koje se pretpostavi da će sudjelovati ili bi mogle sudjelovati na lokalnim izborima i koncilijantno surađivati do odluke o mogućim koalicijskim partnerima. GLAS će pritom prije svega razmatrati programske bliskosti svih lista koji će se pojaviti, vodeći posebno računa o suradnji s neovisnim listama.

Temeljni je programski cilj uvjeriti građane da je moguće drukčije upravljanje gradom i služenje interesima građana:
  • Umjesto partitokracije promicati demokratsko uvažavanje svih čimbenika, ne samo stranaka nego i udruga, ustanova, organizacija i građanskih inicijativa.
  • Umjesto kadrovske politike podobnosti promicati kadrovsku kompetentnost i reference kao ključni kriterij izbora i napredovanja u javnim službama, od gradskih tijela do javnih tvrtki.
  • Umjesto protežiranja uskih stranačkih i političkih interesa, promicati neovisnost gospodarskih subjekata, osobito javnih, kada je riječ o kadrovskim i upravljačkim pitanjima.
  • Umjesto jeftinih i kratkotrajnih populističkih projekata, planirati i provesti dugoročno održive i isplative projekte, usmjerene prema onim područjima koja su izvorna nadležnost lokalne samouprave.