Nezavisna lista Ivana Čehoka

Kandidatura Ivana Čehoka za izbor gradonačelnika Grada Varaždina ima redni broj jedan.

Kandidat: dr. sc. IVAN ČEHOK

Zamjenik kandidata: ZLATAN AVAR

Zamjenica kandidata: SANDRA MALENICA

 

 

Kandidacijska lista grupe birača za izbor članova Gradskog vijeća Grada Varaždina kojoj je nositelj dr.sc. Ivan Čehok ima redni broj jedan. Kandidati/kandidatkinje su:

 

1. dr. sc. IVAN ČEHOK

2. ZLATAN AVAR

3. dr. sc. ŽELJKO BUNIĆ

4. dr. sc. DARKO NOVOSEL

5. MARIO LEŠINA

6. STJEPAN CEPANEC

7. SANDRA MALENICA

8. DENIS MLADENOVIĆ

9. ŽELJKO PRSTEC

10. ZDRAVKO ROGINA

11. MIRNA AMADORI

12. dr. sc. LOVORKA GOTAL DMITROVIĆ

13. DANIJEL KUSERBANJ

14. AURELIJA ŠEMIGA

15. DANIJELA PUŠKADIJA TOPIĆ

16. prof. dr. sc. BOŽO SOLDO

17. TATJANA KUŠTER

18. DARINKA BUNIĆ

19. ŽELJKICA HANŽEK-PASKA

20. MARIJAN BALAIĆ

21. GIZELA MIHALJEVIĆ

22. TOMICA DRVAR-TRTINJAK

23. LANA ŽIHER

24. ĐURĐA DROPULJIĆ

25. IRIS LAMBREŠČAK