Sandra Malenica

Author Archives

Nezavisna lista Ivana Čehoka

Kandidatura Ivana Čehoka za izbor gradonačelnika Grada Varaždina ima redni broj jedan. Kandidat: dr. sc. IVAN ČEHOK Zamjenik kandidata: ZLATAN AVAR Zamjenica kandidata: SANDRA MALENICA     Kandidacijska lista grupe birača za izbor članova Gradskog vijeća Grada Varaždina kojoj je nositelj dr.sc. Ivan
Read more