Bez kategorije

Bez kategorije

Nezavisna lista Ivana Čehoka

Kandidatura Ivana Čehoka za izbor gradonačelnika Grada Varaždina ima redni broj jedan. Kandidat: dr. sc. IVAN ČEHOK Zamjenik kandidata: ZLATAN AVAR Zamjenica kandidata: SANDRA MALENICA     Kandidacijska lista grupe birača za izbor članova Gradskog vijeća Grada Varaždina kojoj je nositelj dr.sc. Ivan
Read more

Politički ciljevi GLAS-a

Temeljni je cilj javnim nastupima pridobiti pozornost, artikulirati građanske interese i pobijediti na lokalnim izborima 2017. godine, što znači osvojiti većinu u predstavničkome tijelu i na neposrednim izborima za gradonačelnika. GLAS, za sada, razmatrajući ankete o preferencijama građana Varaždina, ne donosi još
Read more

Politička platforma

Premda je u tome smislu nadstranački politički projekt, GLAS je akcijski otvoren, s jakim koalicijskim kapacitetom, osobito kada je riječ o umrežavanju lokalnih i regionalnih udruga i organizacija. GLAS nije i neće biti povezan ni sa gospodarskim središtima moći upravo stoga da pri konstituciji građanske liste
Read more