FINANCIRANJE

FINANCIRANJE

 Objava okvirnih podataka o visini i izvoru vlastitih sredstava koje kandidati za gradonačelnika Grada Varaždina namjeravaju utrošiti za izbornu promidžbu

Sukladno članku 13. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 48/13, 2/14 i 96/16) objavljujemo slijedeće:

  • Kandidat za gradonačelnika dr.sc. Ivan Čehok će okvirno potrošiti 10.000,00 kn vlastitih sredstava, a izvor sredstava je ušteđevina.

Objavljeno: 08.05.2017. u 18:11 sati