IZBORNA KAMPANJA

IZBORNA KAMPANJA

Izvješće o primljenim donacijama – Kandidacijska lista grupe birača Ivan Čehok

IZ_DP_lista_20170513

Izvješče o troškovima – Kandidacijska lista grupe birača Ivan Čehok

IZ_TP_lista_20170513

Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe – Kandidacijska lista grupe birača Ivan Čehok

IZ_MO_lista_20170515

Izvješće o primljenim donacijama – kandidat za gradonačelnika Ivan Čehok

IZ_DP_GR_20170513

Izvješče o troškovima – kandidat za gradonačelnika Ivan Čehok

IZ_TP_GR_20170513

Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe – kandidat za gradonačelnika Ivan Čehok

IZ_MO_GR_20170515

Izvješće o primljenim donacijama – kandidat za gradonačelnika Ivan Čehok – 29.05.2017.

IZ_DP_GR_20170526

Izvješče o troškovima – kandidat za gradonačelnika Ivan Čehok – 29.05.2017.

IZ_TP_GR_20170526

Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe – kandidat za gradonačelnika Ivan Čehok – 29.05.2017.

IZ_MO_GR_20170526

Izvješće o primljenim donacijama – Kandidacijska lista grupe birača Ivan Čehok -20.06.2017.

IZ-DP_lista_20170620

Izvješče o troškovima – Kandidacijska lista grupe birača Ivan Čehok – 20.06.2017.

IZ-TP_lista_20170620

Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe – Kandidacijska lista grupe birača Ivan Čehok -20.06.2017.

IZ-MO_lista_20170620

Financijski izvještaj – Kandidacijska lista grupe birača Ivan Čehok -20.06.2017.

FIN-IZVJ_lista_20170620

 

Izvješće o primljenim donacijama – kandidat za gradonačelnika Ivan Čehok – 03.07.2017.

IZ_DP_GR_20170703

Izvješče o troškovima – kandidat za gradonačelnika Ivan Čehok – 03.07.2017.

IZ_TP_GR_20170703

Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe – kandidat za gradonačelnika Ivan Čehok – 03.07.2017.

IZ_MO_GR_20170703

Financijski izvještaj – kandidat za gradonačelnika Ivan Čehok – 03.07.2017.

FIN_IZVJ_GR_20170703