PROGRAM

PROGRAM

 

Prioriteti: pokrenuti investicije, stvoriti poduzetničku klimu i učiniti grad poželjnim za život.

 

Prioritete ćemo ostvariti kroz tri programske točke: 

 

Način upravljanja gradom

Projekti – po područjima

Resursi ostvarivanja upravljanja gradom i projektima


 

No, GLAS ujedno želi istaknuti i riješiti goruće probleme Varaždina. GLAS ima TIM za restrukturiranje grada i nagomilanih problema koji će poboljšati buduću prihodovnu/rashodovnu strukturu.

 

Teške teme:

  • rješavanje problema baliranog otpada
  • revizija Ugovora TPN DRAVA
  • rješavanje problema JUGS – dugovanja – APN – Transfer
  • rješavanje sudskih sporova – T7, EKOS, CIOS
  • Tehnološki Park Varaždin II – solucije
  • dugoročno rješavanje problema gradskog parkinga
  • NK VARTEKS – privatizacija kluba
  • vlasnička struktura –  TERMOPLIN d.d.
  • vlasnička struktura – PARKOVI d.d.
  • vlasnička struktura – VARAŽDINSKE VIJESTI d.d.