UPRAVLJANJE GRADOM

UPRAVLJANJE GRADOM

 

Za bolje operativno upravljanje gradom GLAS će:

  • ustrojiti sve službe tako da budu brže, proaktivne i učinkovitije
  • uspostaviti sustav kojim se ne odlučuje odjelno nego projektno, što ne vodi do ukidanja upravnih odjela nego do njihova povezivanja na konkretnim projektima
  • zadužiti pojedine vijećnike i odbore za suradnju s odjelima i službenicima
  • zadužiti službenike s točno određenim i mjerljivim zadacima i uspostaviti način vrednovanja postignuća
  • izabrati sve čelne osobe putem javnoga natječaja, osobito kada je riječ o čelnicima javnih tvrtki i ustanova
  • u godinu dana napraviti novo ustrojstvo javnih gradski tvrtki i ustanova s temeljnim ciljem spajanja funkcija, ovlasti i odgovornosti kako bi se racionalno i isplativo koristili ljudski, materijalni i organizacijski resursi
  • efikasnije trošenje novca građana za komunalne i infrastrukturne projekte